Školitelia

Lukáš Halama

Školiteľ školení farbiacich techník

Skvelý, odborný školiteľ Lukáš Halama Vám predvedie svoje skúsenosti v oblasti koloristiky. Na školeniach Vám ukáže rôzne farbiace techniky.

Peter Luterančík

Školiteľ školení farbiacich techník a barber školení

Skvelý, odborný školiteľ Peter Luterančík Vám predvedie svoje skúsenosti v oblasti koloristiky a barberstva. Na školeniach Vám ukáže rôzne farbiace techniky
či rôzne metódy využívane v barberstve.