Školitelia

Zuzana Deáková

Školiteľka účesových školení

Skvelá, odborná školiteľka Zuzana Deáková Vám prinesie znalosti priamo zo školenia Victorii Schimbator Workshop, ktoré absolvovala v Rumunsku a ešte aj z mnohých ďalších skvelých školení.

Eva Chroma

Školiteľka účesových školení

Skvelá, odborná školiteľka Eva Chroma Vám predvedie svoje skúsenosti v účesovej tvorbe. Na školeniach Vám hladké spoločenské účesy a spoločenské účesy s rôznymi variáciami vrkočov.

Lukáš Halama

Školiteľ školení farbiacich techník

Skvelý, odborný školiteľ Lukáš Halama Vám predvedie svoje skúsenosti v oblasti koloristiky. Na školeniach Vám ukáže rôzne farbiace techniky.

Peter Luterančík

Školiteľ školení farbiacich techník a barber školení

Skvelý, odborný školiteľ Peter Luterančík Vám predvedie svoje skúsenosti v oblasti koloristiky a barberstva. Na školeniach Vám ukáže rôzne farbiace techniky
či rôzne metódy využívane v barberstve.